Onsdag d. 13-6-2018 Fjelsted (FSK) Semi 3 kl. 18.00

Anmeldelsesblanketten sendes til henrik@davidsuperlight.dk og SKAL udfyldes for at tilmeldingen er gyldig !!